Welkom Soorten Mediation Werkwijze Kenmerken Voordelen MfN De Mediator Kosten Contact
 
             
 
• Aanmelden
• De Mediationovereenkomst
• Aantal gesprekken
   
Aantal gesprekken

Mediation duurt gemiddeld 4 gesprekken van zo'n 2 uur. Het kan altijd korter of langer duren.
Tijdens de eerste gesprekken is er aandacht voor het verleden en "ieders verhaal", wat heeft gemaakt dat men zich nu in een conflict bevindt met elkaar. Een ieder heeft hier altijd een eigen verhaal over, het is aan de mediator om tijdens de gesprekken de daadwerkelijke belangen en wensen van de partijen op tafel te krijgen.

Als duidelijk is waar het conflict precies om draait en als helder is geworden welke belangen er bij elk van de partijen spelen, begeleidt de mediator hen bij het zoeken naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is. De mediator stimuleert partijen daarbij in het bedenken van zo veel mogelijk alternatieven.

Is die oplossing eenmaal gevonden, dan wordt schriftelijk vastgelegd hoe partijen hun geschil zullen oplossen. Die afspraken worden vervolgens vastgelegd in een (vaststellings) overeenkomst*, die door beide partijen wordt ondertekend. Deze overeenkomst is juridisch bindend, dus beide partijen moeten zich daaraan houden.

*Dit kan ook een ouderschapsplan zijn.
   
             
 
  InContext Mediation • Tel: 06 - 109 143 37 • E-mail info@incontextmediation.nl Facebook LinkedIn
 

Ontwerp website: Lime Creations Brielle