Welkom Soorten Mediation Werkwijze Kenmerken Voordelen MfN De Mediator Kosten Contact
 
             
 
• Voordelen op een rijtje
• Eigen zeggenschap
• Kosten beperking en snelheid
   
Kosten beperking en snelheid

Een mediationtraject duurt aanmerkelijk korter dan een gerechtelijke procedure. De ervaring leert dat conflicten binnen gemiddeld 4 bijeenkomsten van circa 2 uur kunnen zijn opgelost. Partijen besluiten zelf met welke frequentie ze bij elkaar komen, in de praktijk vinden de bijeenkomsten meestal plaats met een tussenperiode van één tot twee weken. Mediation is in vergelijking met een gang naar de rechter aanzienlijk minder kostbaar. De kosten bestaan uit een honorarium voor de mediator. Het honorarium wordt berekend volgens een uurtarief en is niet afhankelijk van het bereiken van een oplossing. Doorgaans worden de kosten gelijkelijk door partijen gedragen.

(zie verder onder kopje kosten)
   
             
 
  InContext Mediation • Tel: 06 - 109 143 37 • E-mail info@incontextmediation.nl Facebook LinkedIn
 

Ontwerp website: Lime Creations Brielle