Welkom Soorten Mediation Werkwijze Kenmerken Voordelen MfN De Mediator Kosten Contact
 
             
 
• Ouderschapsmediation (na Scheiding)
• Familiemediation
• Gesprek met kind(eren)
• Ouderschapsplan
• Mediation in strafzaken
 
 
 
 
   
Ouderschapsplan

Sinds de Wet Bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding (9 maart 2009) in werking is getreden is het verplicht voor ouders bij echtscheiding en beëindiging van geregistreerd partnerschap, afspraken vast te leggen over de invulling van het ouderschap na het uit elkaar gaan. Ook samenwonende ouders die het gezamenlijk gezag over hun kinderen uitvoeren, moeten bij de beëindiging van hun samenleving een dergelijk ouderschapsplan maken.

Het ouderschapsplan is een overeenkomst waarin de ouders afspraken maken over de invulling van hun ouderschap na het uit elkaar gaan. Op grond van de wet bevat het ouderschapsplan minimaal een regeling over:

• de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken of de regeling van het recht en verplichting tot   omgang;
• de wijze van informatieverschaffing en raadpleging bij belangrijke kwesties, waaronder het   financiële vermogen van de kinderen;
• de regeling van kosten van verzorging en opvoeding.

Een ouderschapsplan dient met enige regelmaat herzien te worden, situaties veranderen, kinderen worden ouder krijgen andere behoeften, afspraken dienen hierop aangepast te worden. InContext is gespecialiseerd in het opstellen en herzien van ouderschapsplannen.
   
             
 
  InContext Mediation • Tel: 06 - 109 143 37 • E-mail info@incontextmediation.nl Facebook LinkedIn
 

Ontwerp website: Lime Creations Brielle